O společnosti
Stavební a obchodní společnost STAVERA s.r.o. se sídlem v Napajedlích působí na stavebním trhu od roku 2006. Orientujeme se převážně na dodávky staveb na klíč, rekonstrukce budov a interiérů a renovace fasád.
Naše společnost má splněný certifikát kvality jakosti ISO 9001:2015.


STAVERA s.r.o. nabízí komplexní řešení realizací stavebních akcí, počínaje projektem, včetně podkladů, přes dodávky materiálů a systémů až po vlastní stavebně-montážní práce. Tím ale spolupráce s klientem nekončí. V průběhu záruky firma pravidelně monitoruje stav realizovaných objektů a neprodleně řeší vzniklé problémy v průběhu užívání předaného díla. Kvalita stavebních akcí přesto ukazuje dokonalost používaných materiálů v součinnosti s kvalitní aplikací – prakticky jsme neřešili vážnější reklamaci.


Hlavní zaměření společnosti:

• akce výstavby rodinných domků
• akce rekonstrukce občanských a průmyslových staveb
• akce řešení a úprav interiérů
• akce komplexního zateplování obvodových plášťů budov
Obchodní politika společnosti

Systémová opatření, spolu s rozvojem materiálně-technické základny vytvořily základní předpoklad pro neustále se zvyšující výkonnost společnosti za dodržení úrovně systému kvality.


Dalším předpokladem rozvoje společnosti je zavádění nejmodernějších technologií a materiálů do stavební výroby, které vedení společnosti podporuje a preferuje. Další devizou je dnes již stabilizovaný tým kvalifikovaných a zkušených pracovníků a subdodavatelů, který zaručuje vysokou odbornost prováděných prací. Vytvořený firemní systém v oboru stavebních činností zajišťuje efektivní užívání všech zdrojů a tím i konkurenceschopnost na trhu. Výběr použitých materiálů a propracované firemní metody zaručují nejvyšší možnou kvalitu provedeného díla.